Photonics correlated with hydrogen storage, 2015-2011

  • (impact factor ? 2.9300) M. Polanski, J. Bystrzycki, I. Kunce, T. Kollin, M. Norek, M. Plocinski, L. R. Jaroszewicz, T. R. Jensen ?Mg2NiH4 synthesis and decomposition reactions?, International Journal of Hydrogen Energy, 38, (2013), 4003-4010,
  • (impact factor – 3.8104) M. Polanski, K. Witek, T. K. Nielsen, L. Jaroszewicz, J. Bystrzycki ?The influence of the milling time on the yield of Mg2FeH6 from a two-step synthesis conducted in a custom-made reactor?, Int. J. of Hydrogen Energy, 38 (2013), 2785-2789,
  • (impact factor – 3.8104) M. Polanski, J. Bystrzycki, I. Kunce, T. Kollin, M. Norek, M. Plocinski, L. R. Jaroszewicz, T. R. Jensen ?Mg2NiH4 synthesis and decomposition reactions?, Int. J. of Hydrogen Energy, 38, (2013), 4003-4010, (impact factor – 1.073) I.E. Malka, T. Czujko, J. Bystrzycki, L.R. Jaroszewicz, ?The role of Mg2FeH6 formation on the hydrogenation properties of MgH2-FeFx composities?,  Cent. Eur. J. Chem.,  9(4) (2011), 701-705,
  • (impact factor – 4.054) M. Norek, T.K. Nielsen, M. Polanski, I. Kunce, T. Plocinski, L.R. Jaroszewicz, Y. Cerenius, T.R. Jensen, J. Bystrzycki ?Synthesis and decomposition mechanisms of ternary Mg2CoH2 studied using in situ synchrotron X-ray diffraction?, Int. J. of Hydrogen Energy, 36, (2011), HE8128.

Patents:

  • S. Dyjak, M. Wasilewska, S. Cudziło, J. Bystrzycki, L. Jaroszewicz ?Sposób syntezy proszku węglikoazotku tytanu z wykorzystaniem cyjanków?, Pat. Appl. P-401793, 28-11-2012
  • R. Łyszkowski, M. Polański, J. Bystrzycki, L.R. Jaroszewicz ?Wielokomorowy cylinder do rozdrabniania i mechanicznej syntezy proszków stopowych w młynkach planetarnych?, Pat. Appl. P-400255, 06-08-2012