Lecture since 2nd semester 2018/2019

General Physics – Part I
1 Kanon Fizyki wyklad 01 KF01 Wprowadzenie do przedmiotu
2 Kanon Fizyki wyklad 02 KF02 Fizyczne podstawy mechaniki – I: kinematyka
3 Kanon Fizyki wyklad 03 KF03 Fizyka relatywistyczna – I: szczególna teoria względności
4 Kanon Fizyki wyklad 04 KF04 Fizyczne podstawy mechaniki – II: dynamika
5 Kanon Fizyki wyklad 05 KF05 Dynamika bryły sztywnej
6 Kanon Fizyki wyklad 06 KF06 Zasady zachowania w mechanice
7 Kanon Fizyki wyklad 07 KF07 Pola zachowawcze na przykładzie pola grawitacyjnego
8 Kanon Fizyki wyklad 08 KF08 Fizyka relatywistyczna – II: mechanika relatywistyczna
9 Kanon Fizyki wyklad 019 KF09 Drgania – I: drgania swobodne
10 Kanon Fizyki wyklad 10 KF10 Drgania II: harmoniczne drgania nieswobodne
11 Kanon Fizyki wyklad 11 KF11 Fale
12 Kanon Fizyki wyklad 12 KF12 Termodynamika – I: podstawy termodynamiki
13 Kanon Fizyki wyklad 13 KF13 Termodynamikla – II: wykorzystanie termodynamiki
14 Kanon Fizyki wyklad 14 KF14 Zjawiska elektryczne – I: pole elektryczne w próżni
15 Kanon Fizyki wyklad 15 KF15
Zjawiska elektryczne – II: pole elektryczne w ośrodku
16 Kanon Fizyki wyklad 16 KF16 Prąd elektryczny
17 Kanon Fizyki wyklad 17 KF17 Pole magnetyczne prądów stałych
18 Kanon Fizyki wyklad 18 KF18 Indukcja elektromagnetyczna
19 Kanon Fizyki wyklad 19 KF19 Obwody prądów zmiennych
20 Kanon Fizyki wyklad 20 KF20 Fale elektromagnetyczne
General Physics – Part II
1 Kanon Fizyki wyklad 21 KF21 Optyka – I: optyka falowa
2 Kanon Fizyki wyklad 22 KF22 Optyka – II: optyka geometryczna
3 Kanon Fizyki wyklad 23 KF23 Dualizm korpuskularno-falowy – I: korpuskularna natura fal elektromagnetycznych
4 Kanon Fizyki wyklad 24 KF24 Dualizm korpuskularno-falowy – II: falowa natura materii i budowa atomu
5 Kanon Fizyki wyklad 25 KF25 Fizyka kwantowa – I: wprowadzenie do mechaniki kwantowej
6 Kanon Fizyki wyklad 26 KF26 Fizyka kwantowa – II: przykłady rozwiązania równaia Schrodingera
7 Kanon Fizyki wyklad 27 KF27 Fizyka kwantowa – III: wprowadzeie do teorii atomu
8 Kanon Fizyki wyklad 28 KF28 Podstawy fizyki ciała stałego – I: pasmowa teoria przewodnictwa
9 Kanon Fizyki wyklad 29 KF29 Podstawy fizyki ciała stałego – II: kwantowe generatory promieniowania
10 Kanon Fizyki wyklad 30 KF30 Podstawy fizyki jądrowej
General Physics – Part III
1

Fizyka 3 wykład 01

K3-01 Mechanika klasyczna a relatywistyczna
2

Fizyka 3 wykład 02

K3-02 Siły czy pola
3

Fizyka 3 wykład 03

K3-03 Drgania a ruch falowy
4

Fizyka 3 wykład 04

K3-04 Fale elektromagnetyczne – istota, opis
5

Fizyka 3 wykład 05

K3-05 Monochromatyczność, spójność, polaryzacja
6

Fizyka 3 wykład 06

K3-06 Interferencja a/czy dyfrakcja
7

Fizyka 3 wykład 07

K3-07 Dualizm kwantowo-klasyczny
8

Fizyka 3 wykład 08

K3-08

Fala w ujęciu kwantowym

Nietelekomunikacyjne Aplikacje Światłowodów: elementy, technologie, czujniki
1

 NAS wykład 01

NAS-01 Guidlines for Use OFS
2

NAS wykład 02

NAS-02 Fiber Optic Interferometry
3

NAS wykład 03

NAS-03 Optyczne przetworniki fazowe
4

NAS wykład 04

NAS-04 Zasady zwielokrotnienia czujników punktowych
5

NAS wykład 05

NAS-05 Fibre Optic Gyroscope
6

NAS wykład 06

NAS-06 FOSREM – idea
7

NAS wykład 07

NAS-07 FOSREM – realization
Nietelekomunikacyjne Zastosowania Światłowodów
1 NZS wykład 01 NZS-01 Terminologia czujników światłowodowych
2 NZS wykład 02 NZS-02 Interferometry światłowodowe
3 NZS wykład 03 NZS-03 Optyczne przetworniki fazowe
4 NZS wykład 04 NZS-04 Zasady zwielokrotnienia czujników punktowych
5 NZS wykład 05 NZS-05 Czujniki o rozłożonym polu detekcji
6 NZS wykład 06 NZS-06 Żyroskop światłowodowy
7 NZS wykład 07 NZS-07 Czujniki swiatłowodowe – przykłady
8 NZS wykład 08 NZS-08 Światłowodowy sejsmometr rotacyjny
9 NZS wykład 09 NZS-09 FOSREM realizacja
Metodologia Prowadzenia Badań Naukowych
1 Szkoła doktorska MBN1 Początek XX w. jako relatywistyczny przełom w fizyce
2 Szkoła doktorska MBN2 Formalna strona badań naukowych
3 Szkoła doktorska MBN3 Wiarygodność naukowa
4 Szkoła doktorska MBN4 Artykuł naukowy
5 Szkoła doktorska MBN5 Upowszechnianie wyników badań