Lecture since 2nd semester 2022/2023

General Physics – Part I
1 Kanon Fizyki wyklad 01 NKF01 Wprowadzenie do przedmiotu   
2 Kanon Fizyki wyklad 02 NKF02 Wektory i skalary w fizyce
3 Kanon Fizyki wyklad 03 NKF03 Kinematyka punktu materialnego
4 Kanon Fizyki wyklad 04 NKF04 Ruch krzywoliniowy
5 Kanon Fizyki wyklad 05 NKF05 Dynamika punktu materialnego
6 Kanon Fizyki wyklad 06 NKF06 Praca i energia
7 Kanon Fizyki wyklad 07 NKF07 Niezmienniczość Galileusza
8 Kanon Fizyki wyklad 08 NKF08 Dynamika bryły sztywnej
9 Kanon Fizyki wyklad 09 NKF09 Zasady zachowania w mechanice
10 Kanon Fizyki wyklad 10 NKF10 Pola zachowawcze – pole grawitacyjne
11 Kanon Fizyki wyklad 11 NKF11 Fizyka relatywistyczna – transformacje Lorentza
12 Kanon Fizyki wyklad 12 NKF12 Dynamika relatywistyczna (OTW)
13 Kanon Fizyki wyklad 13 NKF13 Drgania swobodne
14 Kanon Fizyki wyklad 14 NKF14 Harmoniczne drgania nieswobodne
15 Kanon Fizyki wyklad 15 NKF15
Pole elektryczne w próżni
16 Kanon Fizyki wyklad 16 NKF16 Pole elektryczne w ośrodkach
17 Kanon Fizyki wyklad 17 NKF17 Prąd elektryczny
18 Kanon Fizyki wyklad 18 NKF18 Pole magnetyczne prądów stałych
19 Kanon Fizyki wyklad 19 NKF19 Magnetyzm materii
20 Kanon Fizyki wyklad 20 NKF20 Indukcja elektromagnetyczna
  Kanon Fizyki EGZAMIN Zestaw pytań części ustnej
General Physics – Part II
1 Kanon Fizyki wyklad 21 NKF21 Obwody prądów zmiennych
2 Kanon Fizyki wyklad 22 NKF22 Ruch falowy
3 Kanon Fizyki wyklad 23 NKF23 Fale elektromagnetyczne
4 Kanon Fizyki wyklad 24 NKF24 Optyka falowa
5 Kanon Fizyki wyklad 25 NKF25 Optyka geometryczna
6 Kanon Fizyki wyklad 25 NKF26 Dualizm korpuskularno-falowy
7 Kanon Fizyki wyklad 25 NKF27 Falowa natura materii
8 Kanon Fizyki wyklad 25 NKF28 Fizyka kwantowa
9 Kanon Fizyki wyklad 25 NKF29 Równanie Schrödingera
10 Kanon Fizyki wyklad 25 NKF30 Kwantowa teoria atomów
11 Kanon Fizyki wyklad 26 NKF31 Termodynamika
12 Kanon Fizyki wyklad 27 NKF32 Elementy fizyki statystycznej
13 Kanon Fizyki wyklad 28 NKF33 Podstawy fizyki ciała stałego
14 Kanon Fizyki wyklad 29 NKF34 Półprzewodniki
15 Kanon Fizyki wyklad 30 NKF35 Podstawy fizyki jądrowej
  Kanon Fizyki EGZAMIN Zestaw pytań części ustnej
General Physics – Part III
1

Fizyka 3 wykład 01

K3-01 Mechanika klasyczna a relatywistyczna
2

Fizyka 3 wykład 02

K3-02 Siły czy pola
3

Fizyka 3 wykład 03

K3-03 Drgania a ruch falowy
4

Fizyka 3 wykład 04

K3-04 Fale elektromagnetyczne – istota, opis
5

Fizyka 3 wykład 05

K3-05 Monochromatyczność, spójność, polaryzacja
6

Fizyka 3 wykład 06

K3-06 Interferencja a/czy dyfrakcja
7

Fizyka 3 wykład 07

K3-07 Dualizm kwantowo-klasyczny
8

Fizyka 3 wykład 08

K3-08

Fala w ujęciu kwantowym

Nietelekomunikacyjne Aplikacje Światłowodów: elementy, technologie, czujniki
1

 NAS wykład 01

NAS-01 Guidlines for Use OFS
2

NAS wykład 02

NAS-02 Fiber Optic Interferometry
3

NAS wykład 03

NAS-03 Optyczne przetworniki fazowe
4

NAS wykład 04

NAS-04 Zasady zwielokrotnienia czujników punktowych
5

NAS wykład 05

NAS-05 Fibre Optic Gyroscope
6

NAS wykład 06

NAS-06 FOSREM – idea
7

NAS wykład 07

NAS-07 FOSREM – realization
Nietelekomunikacyjne Zastosowania Światłowodów – szkoła doktorska
1 NZS wykład 01 NZS-01 Terminologia czujników światłowodowych
2 NZS wykład 02 NZS-02

Interferometry światłowodowe – podstawy

3 NZS wykład 03 NZS-03 Interferometry światłowodowe – obróbka optyczna
4 NZS wykład 04 NZS-04 Interferometry światłowodowe – obróbka elektroniczna
5 NZS wykład 05 NZS-05 Optyczne przetworniki fazowe
6 NZS wykład 06 NZS-06 Zasady zwielokrotnienia czujników punktowych
7 NZS wykład 07 NZS-07 Czujniki o rozłożonym polu detekcji
8 NZS wykład 08 NZS-08 Żyroskop światłowodowy
9 NZS wykład 08 NZS-09 Światłowodowy sejsmometr rotacyjny
10 NZS wykład 09 NZS-10 FOSREM realizacja
Metodologia Prowadzenia Badań Naukowych – szkoła doktorska
0 Szkoła doktorska MBN0 Początek XX w. jako relatywistyczny przełom w fizyce
1 Szkoła doktorska MBN1 Formalna strona badań naukowych
2 Szkoła doktorska MBN2 Wiarygodność naukowa
3 Szkoła doktorska MBN3 Artykuł naukowy
4 Szkoła doktorska MBN4 Upowszechnianie wyników badań
5 Szkoła doktorska MBN5 Prezentacja naukowa