Winter semester (2015/2016)

General Physics [N5X(1,2)S1; C5O1S1; C5X(1-2)S1]

1 29 Sep 2015
(5-6) Tuesday
F01 Przedmiot i metodologia fizyki. Układy współrzędnych. Układy odniesienia. Punkt materialny.
2 06 Oct 2015
(5-6) Tuesday
F02 Kinematyka punktu materialnego. Prędkość, przyspieszenie. Ruch prostoliniowy. Ruch po okręgu.
3 13 Oct 2015
(5-6) Tuesday
F03 Dynamika punktu materialnego. Układy inercjalne. Zasady dynamiki. Transformacje Galileusza.
4 20 Oct 2015
(5-6) Tuesday
F04 Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności.
5 27 Oct 2015
(5-6) Tuesday
F05 Mechanika ciała sztywnego. Moment bezwładności.
6 03 Nov 2015
(5-6) Tuesday
F06 Pola siłowe i ich charakterystyka. Pola zachowawcze. Ruch w polu grawitacyjnym.
7 10 Nov 2015
(5-6) Tuesday
F07 Prawa zachowania pędu, momentu pędu, energii. Zderzenia ciał.
8 17 Nov 2015
(5-6) Tuesday
F08 Drgania harmoniczne swobodne i tłumione. Drgania wymuszone.
9 24 Nov 2015
(5-6) Tuesday
F09 Ruch falowy. Równanie fali płaskiej. Fala stojąca. Fale złożone.
10 01 Dec 2015
(5-6) Tuesday
F10 Podstawy akustyki: równanie akustyki, parametry ośrodka.
11 08 Dec 2015
(5-6) Tuesday
F11 Pole elektryczne w próżni. Prawo Gaussa.
12 08 Jan 2015
(3-4) Thursday
F12 Pole elektryczne w dielektrykach.
13 12 Jan 2015
(7-8) Monday
F13 Pole magnetyczne. Siła Lorentza. Prawo Biota-Savarta.
14 19 Jan 2015
(7-8) Monday
F14 Indukcja elektromagnetyczna. Zjawisko samoindukcji i indukcji wzajemnej. Uogólnione prawo Ampera.
15 26 Jan 2015
(7-8) Monday
F15 Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne. Wektor Poyntinga

Selected Methods of Optoelectronic Materials and Elements Investigation [N1F1S1]

1 02 Dec 2013
(7-8)    Monday
W01 Podstawy fizyczne światłowodów planarnych i paskowych – cz. 1
2 09 Dec 2013
(7-8)    Monday
W02 Podstawy fizyczne światłowodów planarnych i paskowych – cz. 2
3 09 Dec 2013
(9-10)  Monday
W03 Światłowody włókniste – podstawy fizyczne
4 16 Dec 2013
(9-10)  Monday
W04 Nieliniowe efekty optyczne  w strukturze planarnej
5 10 Jan 2014    (5-10) Friday L01 Badania parametrów światłowodów planarnych, metoda sprzężenia pryzmatycznego
6 13 Jan 2014
(1-2)   Monday
W05 Podstawowe parametry światłowodów telekomunikacyjnych
7 13 Jan 2014
(3-4)   Monday
W06 Metody badania parametrów światłowodów włóknistych
8 27 Jan 2014     (5-10) Monday L02 Pomiar parametrów geometrycznych stratności, stałej propagacji i dyspersji w światłowodach włóknistych.
9 27 Jan 2014
(1-4)   Monday
W07
W08
Wybrane elementy światłowodowe – złącza, polaryzator i depolaryzator, sprzęgacze i rozgałęziacze, demultipleksery, modulatory fazy i polaryzacji.
10 03 Feb 2014
(1-2)   Monday
W09 Światłowody mikrostrukturalne – podstawy fizyczne
11 03 Feb 2014
(3-4)   Monday
W10 Charakterystyka światłowodów mikrostrukturalnych

Functional materials seminary [N0F1S1 – individuals]

1 22 Oct 2013       (1-2) Friday S01 What say and what not say during scientific presentation – lecture
2 06 Dec 2013     (1-2) Friday S02 30 minutes project – workshop of 4 individual presentation
3 20 Dec 2013     (1-2) Friday S03 20 minutes project – workshop of 4 individual presentation
4 08 Jan 2014      (3-4) Wednesday S04 10 minutes project – workshop of 4 individual presentation
5 10 Jan 2014      (1-2) Friday S05 5 minutes project – workshop of 4 individual presentation