Photonics correlated with hydrogen storage, 2019-2016

  • (impact factor 1.385) M. Michalska-Domańska, W. J. Stępniowski, L. R. Jaroszewicz ?Characterization of nanopores arrangement of anodic alumina layers synthesized on low-(AA1050) and high-purity aluminum by two-step anodizing in sulfuric acid with addition of ethyleneglycol at low temperature?, J. Porous Mat., 24(3) (2016), 779-786, DOI:10.1007/s10934-016-0316-7,  
  • (impact factor 3.205) A.J. Panas, B. Fikus, P. Płatek, I. Kunce, K. Witek, P. Kuziora, A. Olejarczyk, S. Dyjak, M. Michalska-Domańska, L. Jaroszewicz, M. Polanski ?Pressurised-cell test stand with oscillating heating for investigation heat transfer phenomena in metal hydride beds?, Int. J. Hydrogen Energ., 41 (2016), 16974-16983, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.201

Patents:

  • R. Łyszkowski, M. Polański, J. Bystrzycki, L.R. Jaroszewicz ?Wielokomorowy cylinder do rozdrabniania i mechanicznej syntezy proszków stopowych w młynkach planetarnych?, PL 221948 B1, 30-06-2016
  • L. R. Jaroszewicz, A. J. Panas, M. Polański, P. Patek, S. Dyjak, I. Kunce, M. Michalska-Domańska, B. Fikus, K. Witek, P. Kusiora, A. Olejarczyk ?Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru?, PL 231933 B1, 40-04-2019