Resume

Prof. Leszek R. Jaroszewicz

Corresponding Member of the PAS

PhD, D.Sc., Eng., SPIE Fellow

Address: Military University of Technology,
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warsaw-49, Poland
Telephone: +48-261 839 393, +48 603-399-968
E-mail: jarosz@wat.edu.pl,
leszek@jaroszewicz.com
Date of birth: May 24, 1959 Lublin, Poland

Educational and Science Background

2020 Corresponding Member of the Polish Academy of Sciences
2002 Professor (National Poland) – technical science, electronics
1996 D.Sc., Faculty of Electronics – the Military University of Technology – Warsaw: Coherence and polarisation role in fiber-optic interferometry
1989 PhD, Faculty of Chemistry and Applied Physics – the Military University of Technology – Warsaw: Analysis of polarisation transfer in fiber-optic gyroscope
1983 M.Sc. (Eng.), Faculty of Chemistry and Applied Physics – the Military University of Technology – Warsaw: Optical heterodyne action with the application of optical fiber

Profesional Career

2023 – 2026 Member of the Scientific Council of the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences  
2023 – 2026 Member of the Scientific Council of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences  
2023 – 2026 Member of the Scientific Council of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences  
2021 – 2024 Member of the Program Board of the Laser Technologies of Metals Center the Świętokrzyski University of Technology and the Polish Academy of Sciences  
2020 – Member of the Superintendent Board, Faculty IV – Technical Science of the Polish Academy of Sciences  
2021 – 2024 Member of the Material Science and Metarulgy Committee of the Polish Academy of Sciences  
2015 – 2024 Member of the Electronics and Telecommunication Committee of the Polish Academy of Sciences  
2015 – Editor-in-Chief of the Opto-Electronics Review journal  
2015 – Member of International Honorary Committee of International Conference on Optical Fibre Sensors (OFS)  
2015 – Member of the Steering Committee of European Workshop for Optical Fiber Sensor (EWOFS)  
2014 Member of the Group for protest evaluation for PO IG action 1.4 elections 2013, the National Centre for Research and Development, Poland  
2013 Chairman of the Group for evaluation PO IG action 2.3 projects, the National Centre for Research and Development, Poland  
2013 – 2015 Member Committee of Research and Development the Bumar Electronika Division, Warsaw, Poland  
2013 – 2015 Chairman of the Group for evaluation PO IG 1.1.1 and 1.3 projects on the end of their realization, the National Information Processing Institute, Poland  
2012 – 2020 Chairman of the Science Commission of the Senate the Military University of Technology, Warsaw, Poland  
2012  – 2019 Chairman of the Science Commission of the New Technologies and Chemistry Faculty, the Military University of Technology, Warsaw, Poland  
2011 – 2014 Deputy Editor-in-Chief of the Opto-Electronics journal  
2011 – 2013 Chairman of the Specialise Group regards programme “Kreator Innowacyjności – wsparcie przedsiębiorczości akademickiej? and ?PATENT PLUS – wsparcie patentowania wynalazków?, the National Centre for Rersearch and Development, Poland  
2010 – 2014 Member of the Management Group UE COST Action TD1001 Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa) WG4 Chair – Optimisation of system components  
2010 – 2013 Member of Expert Group for the International project, the National Centre for Research and Development, Poland  
2010 – 2013 Member of the Mirror Group ETP Photonics21  
2009 Member of Expert Group for InTech-2 project, the National Centre for Research and Development, Poland  
2008 – 2010 Chairman of  the Commission for the PO IG action 1.1.1 and 1.3 projects evaluation, the National Information Processing Institute, Poland  
2008 – 2024 Vice-Chairman of the Photonics Society of Poland  
2007 Member of International Commission for the NSERC project evaluation, Canada  
2006 – 2007 Member of the SPIE Symposia Committee  
2005 – 2008 Deputy Rector for Scientific Affairs, the Military University of Technology, Warsaw, Poland  
2006 Member of the SPIE Europe Advisory Charter  
2005 – 2010 Member of the Management Committee UE COST Action 299 Optical Fibers for New Challenges Facing the Information Society – “FIDES”  
2004 – 2007 Member of the SPIE Scholarship and Grants Committee  
2003 – 2008 2012 – 2020 Member of the Senate of the Military University of Technology, Warsaw Poland  

2003 – 2005 2008 – 2020

Director of the Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland  
2003 – 2008 1996 – 2000 Vice-Chairman of the SPIE Polish Chapter  
2003 – 2019 Member of Optoelectronics Section of the Electronics and Telecommunication Committee of Polish Academy of Sciences  
2001 – 2002 Member of the Presidium of the SPIE Polish Chapter  
2000 – 2010 Member of the International Editorial Advisory Board of the Opto-Electronics Review journal  
2000 – Professor of the Military University of Technology  
1996 – 2000 Assistant Professor, Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland  
1996 – Member of Presidium of the Polish Committee of Optoelectronics, Head of Fiber Optic Sensor and Planar Waveguide Section  
1994 – 2002 Head of the Physics Applications Division, Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland  
1990 – 1996 Lecturer, Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland  
1984 – 1989 Assistant, Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland  

Doctoral Supervisor

open: 18-04-2019

M.Sc. Natalia PRZYBYSZ: Otrzymywanie i badanie kompozytów z nanocząstkami złota dla potrzeb przetworników fotonicznych, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology

14-03-2023

DSc Aleksandra Dominika WALEWSKA (KALBARCZYK): Charakteryzacja innowacyjnych materiałów mezogenicznych dla kontroli właściwości wiązki świetlnej, Council of Material Science Disciplne – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction)

9-03-2023

DSc Joanna KOREC: Kształtowanie właściwości propagacyjnych wiązki świetlnej w hybrydowych elementach światłowodowych na bazie cienkiego pokrycia metalicznego i warstwy ciekłego kryształu, Council of Material Science Disciplne – the Military University of Technology

16-09-2021 DSc Joanna MOŚ: Hybrydowe połączenie przewężki światłowodowej z materiałem funkcjonalnym do sterowania właściwościami propagacji wiązki światła, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology
14-10-2020 DSc Renata ZAWISZA: Przetworniki wielkości fizyko-chemicznych na bazie długookresowych siatek światłowodowych, Council Of Material Science Disciplne- the Military University of Technology (defense of thesis with deitinction)
04-10-2018 DSc Anna KURZYCH: Budowa i  badania czujnika światłowodowego dla potrzeb sejsmologii rotacyjnej, Institute of Optoelectronics – the Military University of Technology
10-10-2017 DSc Paulina PURA-PAWLIKOWSKA: Konwerter polimerowy do efektywnego łączenia światłowodów, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction)
05-02-2015 DSc Zbigniew HOŁDYŃSKI: Badania właściwości dyspersyjnych projektowanych włókien mikrostrukturalnych, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction)
08-08-2014 DSc Michał MURAWSKI: Wytwarzanie zoptymalizowanych połączeń spawanych światłowodów specjalnych, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology
14-12-2010 DSc Karol STASIEWICZ: Wpływ przewężenia włókna na możliwości kształtowania warunków propagacji światła w wybranych elementach światłowodowych, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction)
07-12-2005 DSc Zbigniew KRAJEWSKI: Światłowodowy interferometr Sagnaca jako układ do badań efektów rotacyjnych związanych ze zdarzeniami sejsmicznymi, Faculty of Electronics – the Military University of Technology
30-11-2004 DSc Paweł MARĆ: Analiza parametrów polaryzacji wiązki świetlnej w systemie światłowodowym, Faculty of Electronics – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction)
05-12-2000 DSc Krzysztof A. CYRAN: Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem komputerowo generowanych hologramów pełniących funkcję detektora pierścieniowo-klinowego, Faculty of Automatic, Electronics and Information – the Silesia University of Technology (defense of thesis with distinction)
12-04-2000 DSc Andrzej SZELMANOWSKI: Analiza przyczyn zaburzeń prędkości kątowej wytwarzanej w stanowiskach wolnoobrotowych, Air Force Institute of Technology (defense of thesis with distinction)